تبلیغات
تدبیرمنزل - نكته های طلائی برای تربیت فرزندان موفق درخانواده ومدرسه
حضرت فاطمه(‌س) را می‌توان رب‌النوع تدبیر منزل دانست.

نكته های طلائی برای تربیت فرزندان موفق درخانواده ومدرسه

یکشنبه 24 آذر 1387 01:02 ق.ظ

انتخاب از : م. میلانی
۱ -به کودک خود برچسب نزنند.۲ - او را با کودکان دیگر مقایسه نکنند.۳  -بیش از حد توان او از او انتظار نداشته باشند.۴ -طبیعت کودک خود را (درون‌گرا و برون‌گرا) ، نفی نکنند.۵  -از حمایت بیش ازحد کودک خود بپرهیزند.۶  -به جای او تصمیم نگیرند و به جای او مشکلاتش را حل نکنند.۷  -از احساس دل‌سوزی، ترحم و مداخله‌ی حمایت‌گرانه پرهیز کنند.۸  -از محکوم کردن او در نزد دیگران به ویژه همسالان اجتناب کنند.۹ - همه‌ی خواسته‌ها و توقعات فرزند خود را برآورده نکنند.۱۰ - تا حد امکان او را تنبیه بدنی نکنند.۱۱ - از کلمات توهین‌آمیز و سبک پرهیز کنند.۱۲ - حس انتقام و کینه‌توزی را به او القا نکنند.۱۳-  قوانین و مقررات مدرسه را در نزد کودک به تمسخر نگیرند.۱۴-  مشکلات عاطفی کودک را در نزد او بیان نکنند.۱۵ - از پاداش‌هایی که جنبه‌ی رشوه و باج‌خواهی دارد، پرهیز کنند۱۶-  از آموزش‌های زودرس و یا دیررس، به ویژه در مسائل جنسی، به کودکان پرهیز کنند.۱۷-  از سرکوب نیازهای کودکان خودداری کنند.۱۸  -با همه‌ی فرزندان خود با روش یکسان برخورد نکنند و انتظار یکسان نیز نداشته باشند.۱۹-  در برابر کودک از نزاع و درگیری بین خود و همسرشان خودداری کنند.۲۰ -از یاری کردن دائمی کودک در انجام تکالیف درسی او خودداری کنند.۲۱- از جهت دادن و برجسته کردن استعدادهای خاص او زودتر از موعد خودداری کنند.۲۲ - سوالات و کنجکاوی‌های مربوط به مسائل جنسی او را سرکوب نکنند.

http://www.sadaghat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=201
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -