تبلیغات
تدبیرمنزل - یکصد و ده پرسش و پاسخ دربارۀ سرطان دکترمهدی نوری نیستانک
حضرت فاطمه(‌س) را می‌توان رب‌النوع تدبیر منزل دانست.

یکصد و ده پرسش و پاسخ دربارۀ سرطان دکترمهدی نوری نیستانک

شنبه 22 خرداد 1389 10:37 ب.ظ

انتخاب از : م. میلانی

1-سرطان چیست ؟سرطان یک نام کلی برای گروهی از بیماریهاست که حدود دویست نوع از آن شناسایی شده ممکن است2- هر نوع آن با انواع دیگر متفاوت باشد اما خط مشی آنها یکی است سرطان چگونه ایجاد می شود؟3-بادگرگون شدن عملکرد یکی از یاخته های بدن و رشد مهار گسسته و تکثیر مهار نشدنی یاخته ، که در پی آن میلیون ها یاختۀ سرکش و لگام گسیخته مانند یاختۀ اولیه ایجاد می گردند ، سرطان به وجود می آید . 3 – سرطان چگونه منتشر می شود ؟ یاخته های سرطانی با نیروی تهاجمی خود به بافتهای اطراف ، تمایل به تخریب دارند و با پیشرفت خود می توانند 4- در نقاط مختلف بدن گسترش یابند و کانونها ی جدید و مشابه ایجاد کنند .  – متاستاز چیست ؟گسترش یاخته های سرطانی و ایجاد کانون جدید سرطانی در نقاط دیگر بدن و دورتر از کانون اصلی را متاستاز گویند . 5 – یاخته های سرطانی از چه راهی به نقاط دیگر بدن گسترش می یابند ؟ یاخته های سرطانی به وسیلۀ لنف ورگهای خونی به نقاط دورتر از مکان اصلی انتشار می یابد . در شکل 41 تشکیل یاخته های سرطانی و نحوۀ انتشار آنها نشان داده شده است . 6 – تومور های سرطانی تا چه حد پیشرفت می کنند ؟باید توجه داشت که تومورهای سرطانی کپسول احاطه کننده ندارند و ازآن جهت نیز می توانند با چنگ انداختن به بافتهای دیگر گسترش یابند . درجۀ بدخیمی و پیشرفت تومورهای سرطانی توسط انجمنهای بین المللی تعریف و مشخص شده است و با توجه به اندازۀ تومور ، پیشرفت آن و نوع متاستاز طبقه بندی شده است . 7 – چه عواملی سرطان زا هستند ؟ عوامل متعددی سبب تغییر مشی زندگی یاختۀ طبیعی و ایجاد سرطان می شوند . بسیاری از این عوامل در محیط زندگی و رژیم غذایی فرد و جود دارد و عوامل ژنتیک نیز با همکاری و تداخل آنها نقش سرطان زایی دارند . 8 – عوامل ژنتیک سرطان زا کدامند ؟ بسیاری از سرطان ها ریشۀ ژنتیکی دارند . تغییر عملکرد یاخته ها با اصول ژنتیک قابل توجیه است . جهشهای مختلف کار ژن ها را مختل و دگر گونه می سازد ، همچنین تغییرات کروموزومی ممکن است به ایجاد نوعی سرطان منجر گردد، انکوژن ها نیز در ایجاد سرطان نقش دارند. مطالعات یاخته شناسی نقش عوامل ژنتیک در ایجاد سرطان را نشان داده است . 9 – سیگار چه نقشی در ایجاد سرطان دارد ؟ سرطان زایی هیدورکربورهای معطر و موار شیمیایی دیگر سیگار مورد مطالعه و تایید قرار گرفته و با شناخت اثر قطعی آن در پیدایش سرطان ریه باید آن را عامل بسیار مؤثری در پیدایش برخی از سرطان ها دانست . 10 – آیا داروها می توانند سرطان ایجاد کنند ؟ برخی از دروها مانند داروهای سیتوتو کسیک، استروئیدهای آنابولیک و برخی هورمون ها ممکن است سبب وقوع سرطان شوند .

 

 

 

. 11 – آیا نور آفتاب سرطان زاست ؟ تابش نور خورشید بر بدن ، بویژه در افراد سفید پوست ، سبب ایجاد سرطان پوست می شود. بخش فرابنفش نور آفتاب در ایجاد سرطان های پوست موثر است و انواعی از سرطان پوست ، مانند ملانوم بدخیم نتیجۀ تابش نور آفتاب می باشد . 12 – آیا محیط کار در ایجاد سرطان تاثیر دارد ؟در محیط زندگی و محیط کار ممکن است فرد با موادی سروکار داشته باشد که یا ایجاد سرطان می کنند و یا با کمک عوامل سرطان زا اثر آنها را تشدید می کنند . فر آورده های سوختی ذغا ل سنگ ، دوده ، قطر ان ، قیر و برخی روغنهای صنعتی می توانند سرطان پوست ایجاد کنند  وجود وینیل کلراید در محیطهای صنعتی خطر ناک ارزیابی شده است . از این رو توصیه می شود در این نوع محیط کار ایمنی را رعایت کرده و از موازین طب کار پیروی کنند . 13 – رنگ پوست در پیدایش سرطان موثر است ؟ کسانی که پوست سفید و روشن و چشمهای آبی و موهای طلایی دارند استعداد بیشتر ی برای ابتلا به سرطان پوست دارند و در سایر سرطان ها نیز رنگ پوست و نژاد موثر است . 14 – تشعشات چه اثری در ایجاد سرطان دارند ؟ پرتوهای پر انرژی مانند پر تو گاما ، پر تو ایکس و پر تو های غیر یونی مانند پر تو های فرابنفش از جمله عواملی هستند که خاصیت جهش زایی دارند و تشعشات موار رادیو اکتیو در فضا نیز احتمال آسیب پذیری ژن ها و امکان بروز جهش را فزایش می دهند. 15 – مشرو بات الکلی سرطان زا هستند؟ مصرف مداو م الکل احتمال خطر سرطانی شدن را افزایش می دهد و الکل می تواند در بروز سرطانها ی دهان ، گلو ، مری و حتی سرطان پستان نقش داشته باشد16 – ویروس ها سرطان ایجاد می کنند ؟ نقش ویروس ها در ایجاد سرطان حیوانی شناخته شده است و در انسان نیز برخی از ویروس ها به تنهایی نقش سرطان زایی دارند و برخی دیگر با تئور ی کوکار سینو ژن در ایجاد سرطان شرکت می کنند. 17 – ویتامین ها می توانند از ایجاد سرطان پیشگیری کنند ؟ برخی از ویتامین ها ، مانند ویتامین A،E,C اثر ضد اکسید کننده دارند و ممکن است خطر ابتلا به سرطان ، بویژه سرطان روده را کاهش دهند . 18 – ضد اکسید کنند ه ها چه اثری دارند ؟ ضد اکسید کنند ها با غیر فعال کردن رادیکا ل های آزاد از آسیب دیدن یاخته های طبیعی جلو گیری می کنند . 19 – اسید های چرب اشباع نشده در رژیم غذایی چه نقشی در تندرسی دارند؟اسیدهای چرب اشباع نشده ، بویژه اسید های چرب امگا – 3 ، از افزایش کلسترول و تری گلیسرید جلوگیری می کنند و کار کرد حافظه را بهبودمی بخشند. 20 – آیا وجود کلسیم در رژیم غذایی از ایجاد سرطان جلوگیری می کند ؟ کلسیم و نیز سلنیوم در خنثی کردن اثر رادیکا ل های آزاد اهمیت بسزایی دارند. از این رو وجو د آنها در رژیم غذایی احتمالا خطر وقوع برخی از سرطانها را کاهش می دهد. 21 – کلسیم و سلنیوم در چه موادی وجود دارد ؟گردو ، دانۀ آفتابگردان  ،گوجه فرنگی ، خرما ، کلم ، جعفری ، ماهی و بسیاری از میوه ها و سبزیها با داشتن ویتامین ای ، کلسیم و سلنیوم در حقظ تندرستی و پیشگیری از برخی بیماریها موثرند. 22 – نانهای سبوس دارد ر رژیم غذایی خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهند؟ استفاده از نانهای کامل و سبوس دار نقش مهمی در حفظ سلامت بدن دارند و در پیشگیری از برخی سرطانهای لولۀ گوارش ، بویژه رودۀ بزرگ ، موثرند . 23 – سلولز چه اثری در پیشگیری از سرطان دارد ؟ وجود لیفهای گیاهی در رژیم غذایی از یبوست جلو گیری می کند و سلولز با افزایش حجم مدفوع از فشار داخل روده می کاهد و روده ها را از سمو م و اسید های صفراوی پاک می کند و به این ترتیب اثر ضد سرطانی دارد . 24 – میوه های تازه خطر سرطان دستگاه گوارش راکاهش می دهند ؟ میوه های تازه و رسیده که با پوست خورده شوند به رفع مسمومیت کمک می کنند واز اختلا لهای گوارشی مانند یبوست ، بواسیر و سرطان روده پیشگیری می کنند. 25 – کدام یک از مواد خوراکی اثر ضد سرطانی بیشتری دارد ؟ سویا ، سیر، هویج ، کاهو ، لوبیا ، کدو حلوایی ، زرد آلو ، پرتقال ، جوانۀ گندم ، شلغم و اسفناج نقش مهمی در پیشگیری از پیدایش سرطانها ی مری، معده ، کولون ، رکتوم ، پروستات و رحم دارند. 26 – آیا افرادچاق و پر خور بیشتر به سرطان مبتلا می شوند؟ فرد چاق و پرخور بیمار است. بررسیهای آماری نشان می دهد که افرد چاق ، در مقایسه با افراد طبیعی عمر کمتری می کنند. برخی از سزطانها در افراد چاق بیشتر مشاعده می شود . البته ممکن است وجود چربی زیاد در رژیم غذایی این افراد نیز نقش داشته باشد. 27 – سموم ضد آفات می توانند سرطان زا باشد؟ اگر چه تعیین نقش هر عامل به طور جداگانه میسر نیست ولی سموم آفات نباتی می توانند در ایجاد جهش ژنها موثر واقع شوند. 28 – سرطانهای شایع زنان کدامند؟ بعد از سرطان پستان ، سرطان دستگا ه تناسلی زنان مانند سرطان دهانۀ رحم ، سرطان جسم رحم ، سرطان لوله های فالوپ و سرطان تخمدان از سرطان شایع زنان است . 29 – آیا با پیشرفت بهداشت از میزان شیوع این سرطانها کاسته شده است ؟در سالهای اخیر به علت افزایش آگاهی و رعایت بهداشت شخصی و معاینۀ مرتب توسط پزشک و بیماریابی از میزان شیوع سرطان دهانۀ رحم کاسته شده است . 30 – آیا می توان سرطان رحم را به موقع تشخیص داد؟امروزه تشخیص تغییرات غیر طبیعی دهانۀ رحم و سرطانی شدن آن به راحتی قابل تشخیص است . 31 – این تغییرات سرطان است ؟ ممکن است یاخته های پوششی دهانۀ رحم دچار تغییراتی شوند .این تغییرات اگر چه سرطان نیستند اما ممکن است بعد به سرطان تبدیل گردندبرخی از تغییرات غیر طبیعی را ضایعه پیش سرطانی می گویند. 32 – اگر این تغییرات تشخیص داده نشوند می توانند به نقاط دیگر بدن هم گسترش یابند؟اگر ضایعات پیش سرطانی تشخیص داده نشوند و مورد درمان قرار نگیرند می توانند به یاخته های سرطانی تبدیل شوند و به بافتهای مجاور نیز گسترش یابند. 33 – علت پیدایش این تغییرات چیست ؟ علت پیدایش تغییرات پیش سرطانی کاملا مشخص نشده است احتمالا ورود ویروس به درون دهانه رحم از طریق مقاربت جنسی ممکن است سبب رشد یاخته های غیر طبیعی دهانه رحم گردد البته به نقش عوامل دیگر نیز باید توجه شود. 34 – زنانی که ازدواج نکرده اند به سرطان گردن رحم مبتلا نمی شوند ؟ سرطان دهانه رحم در زنان متاهل و آنهایی که زود ازدواج کرده اند شایعتر است . این سرطان در زنانی که زایمانهای متعدد داشته اند و روابط جنسی بیشتر یا شریکهای جنسی متعدد داشته اند نیز شایعتر است . در عین حال ممکن است زنی که ازداج نکرده است نیز به سرطان گردن رحم مبتلا شود. 35 – نژاد و رنگ پوست در ایجاد سرطان گردن رحم موثر است ؟معموا زنان افریقایی نسبت به زنان اروپایی و امریکایی بیشتر به سرطان دهانه رحم گرفتار می شوند . ممکن است رعایت بهداشت در زنان اروپایی سبب شیوع کمتر سرطان دهانه رحم در میان آنها باشد . 36 – آزمون پاپ اسمیر در چه سنی ضروری است ؟ زنان 20 تا 65 ساله باید آزمون پاپ اسمیر را انجام دهندانجام ان آزمون در زمانی که زن عادت ماهانه نیست صورت می گیرد و بهتر است حدود دو هفته پس از اولین رو ز قاعدگی برای آزمایش سیتو لوژی مهبلی مراجعه شود . 37 – زنی که مادر یاخواهرش سرطان دهانه رحم داشته است بیشتر درمعرض خطر است؟ در بروز سرطان عوامل ژنتیکی و محیطی با هم دخالت دارند اما استعداد ژنتیکی در بروز سرطان احتمال خطر را افزایش می دهد . بنا براین چنین زنی باید به طور منظم و مستمر تحت معاینۀ پزشکی قرار گیرد . 38 – آیا سرطان رحم مسری و واگیردار است ؟ سرطان از فردی به فرد دیگر سرایت نمی کند بنابراین فرد مبتلا به سرطان هرگز بیماری را به دیگری انتقال نمی دهد. 39 – سرطان پستان در چه سنی شایعتر است ؟سرطان پستان پس از یائسگی ، یعنی پس از پنجاه سالگی شایعتر است . در واقع اگر در سن سی سالگی از هر 6000 زن یک نفر به سرطان پستان مبتلا می شود در سن پنجاه سالگی از هر420 نفر در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان است . 40 – آیا در مورد سرطان پستان نیز رنگ و نژآد موثر است ؟ زنان سفید پوست بیشتر از سیاه پوستها و سرخپوستها به سرطان پستان مبتلا می شوند .آمار نشان می دهد که زنان اسپانیایی تبار کمتر از سفید پوستها و سیاه پوستها در معرض خطر قرار دارند. 41 – آیا ژن سرطان زا در سرطان پستان شناسایی شده است ؟ در سرطان پستان نیز وجود یک ژن و یا جهش یک ژن نمی تواند سرطان زا باشد . در واقع جهشهای متعدد باید صورت گیرد تا یاخته سرطانی رشد و گسترش خود را آغاز کند. در عین حال نقش ژن هایی نیز در این بیماری شناخته شده است . 42 – چه عواملی در پیدایش سرطان پستان نقش دارند؟ علاوه بر عامل سن می توان به هورمون ها ، بلوغ زود رس و اولین قاعدگی پیش از 12 سالگی و نیز یائسگی دیر رس و بچه دار شدن پس از سی سالگی ( اولین حاملگی ) اشاره کرد. 43 – زنانی که بچه دار نشد ه اند در معرض خطر نیستند ؟زنانی که بچه دار نشده اند در مقایسه با زنانی که قبل از سی سالگی بچه دار شده اند بیشتر در معرض خطر هستند. 44 – می توان سرطان پستان را به موقع تشخیص داد؟ خود آزمایی و معاینه پستانها توسط پزشک میتواند به بیمار کمک کند که در مواردی زیادی متوجه توده سرطانی شود. 45 – وجود هر توده ای در سینه حاکی از سرطان پستان است ؟ بسیاری از تود ه های پستان خوش خیم هستند و نباید با احساس آنها نگران شد .46 – چه نشا نه های اولیه ای میتواند علامت سرطان باشد ؟ وجود برآمدگی در پستان ، احساس توده ای بدون در د در آن ، فرو رفتن نوک پستان به داخل خونریزی از نوک پستان و قرمز شدن و جمع شدن پوست پستان و به درون کشیده شدن آن می تواند از نشانه های سرطان پستان باشد . 47 – اگر نشانه های ظاهر ی کافی نباشد چگونه بیماری مشخص می شود؟ معاینه توسط پزشک ، مامو گرافی ، سونو گرافی ، و نمونه برداری وجود سرطان را مشخص می سازد . 48 – آیا وجود چربی زیاد در رژیم غذایی خطر وقوع بیماری را ا فزایش می دهد؟هر چند دلایلی وجود ندارد که چربیها باعث پیدایش سرطان پستان شوند اماتوصیه شده است از چربیها اشباع شده و مصرف زیاد چربی پرهیز شود زیراممکن است مصرف زیاد چربیها تولید هورمون استروژن و ابتلا به سرطان پستان ارتباط داشته باشد . 49 – آیا مصرف سبزیها از میزان خطر می کاهد؟ بسیاری از سبزیها مواد معدنی و ویتامینهای مختلف دارند و با داشتن سلنیوم ، ویتامین E،AوC که خاص ضد اکساینده دارند میزان خطر ابتلا را کاهش می دهند . 50 – الکل خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد؟ مطالعات متعدد نشان می دهد که مشروبات الکلی خطر ابتلا به سرطان پستان راافزایش می دهد51 – آیا قرصهای ضد بارداری در ایجاد سرطان پستان نقش دارند؟ قرصهای اولیه ، هورمون های استروژن و پروژسترون بیشتری داشتند. قرصهای امروزی طوری تهیه می شوند که خطر سرطان زایی نداشته باشند. حتی مصرف آنها رویداد برخی از سرطانهای زنان را کاهش می دهد. 52 – تجویز هورمون استروژن به زنان یائسه خطر ناک نیست ؟ مصرف استروژن به مدت طولانی توسط زنان یائسه ممکن است خطر سرطان پستان را افزایش دهد. 53 – هورمون ضد استروژن چیست و چه نقشی در پیشکیری از سرطان پستان دارد؟ تاموکسیفن متداولترین داروی ضد استروژن است که احتمال برگشت سرطان پستان را کاهش می دهد . تا مو کسیفن با خنثی کردن استروژن احتمال سرطانی شدن پستان دیگر را ( درصورتی که یک پستان به سرطان گرفتار شده باشد ) نیز کاهش می دهد. 54 – عوارض مصرف تامو کسیفن کدامند؟ عوارض جانبی داروی تامو کسیفن شامل نفخ شکم ، گرگرفتگی ، ترومبوزیس و ریدهای عمقی ، کاتاراکت و افسردگی می باشد . 55 – مامو گرافی در چه زمانی ضرورت دارد ؟ معمولا از 50 تا 70 سالگی لازم است که هر دو سال یک بار زیر نظر پزشک مامو گرافی انجام شود. 56 – مامو گرافی خطرناک نیست ؟در مامو گرافی مقدار بسیار ناچیز اشعه ایکس تا بانده می شود. اما در مورد زنان کمتر از 35 سال باید دقت بیشتری معمول شود. 57 – آیا مامو گرافی برای تشخیص سرطان پستان کافی است؟ در صورتی که مامو گرافی مشکوک باشد باید اقدامات تشخیصی بیشتر مانند نمونه برداری انجام شود. پس از انجام مامو گرافی ممکن است توده ای جلب توجه کند.اگر تودۀ مذکور کیست نباشد و تردید وجود داشته باشد تنها با نمونه برداری می توان به تشخیص صحیح رسید58 – چرا پس از جراحی رادیو تراپی توصیه می شود؟ پس از جراحی و برداشتن پستان توصیه می شود که پستان قفسه سینه و نواحی زیر بغل رادیوتراپی شود در مورد سرطانهای منتشر نیز پس از عمل جراحی رادیوتراپی مفید واقع می شود و ساخته های سرطانی باقیمانده منهدم می شوند.59 – آیا جراحی و رادیوتراپی برای ریشه کن کردن سرطان کافی است ؟ جراحی و رادیو تراپی بافتهای سرطانی قابل دسترس را درمان می کند. بنابر این با جراحی و پرتو درمانی یاخته های سرطانی منتشر شده در بدن رانمی توان معالجه کرد . از این رو از شیمی درمانی نیز بهره گرفته می شود تا یاخته های سرطانی را نابود سازند.60 – شیمی درمانی به یاخته های طبیعی زیان نمی رساند ؟ مواد شیمیایی ضد سرطان سمی هستند و عوارض ایجاد می کنند. تجویز آنها باید آنچنان دقیق باشد که به یاخته های طبیعی آسیب نرساند61 – عوارض شیمی درمانی چیست ؟ تهوع ، استفراغ ، اسهال ، ریزش مو و اختلالهای خونی از عوارض شیمی درمانی است 62 – آیا سرطان پستان پس از جراحی عود می کند؟ پس از جراحی و رادیوتراپی احتمال عود بیماری مطرح است و از این رو چنین بیمارانی باید همواره تحت نظر باشند 63 – چگونه انتشار یاخته های سرطانی در سرطان پستان مشخص می شود؟ طبقه بند ی TNM و آگاهی از مراحل مختلف پیشرفت سرطان ، نفوذ تومور و انتشار سرطان را مشخص می کند . 64 – زنان یائسه که از هورمون استروژن استفاده نمی کنند در معرض پوکی استخوان قرار نمی گیرند؟ با منظور کردن لبنیات به حد کافی در رژیم غذایی و استفاده او مواد غذایی سرشار از کلسیم و انجام ورزش منظم می توان خطر پوکی استخوان ر اکاهش داد. 65 – سرطان پستان کشنده است ؟ هر سرطانی اگر درمان نشود کشنده است . تشخیص به موقع شانس درمان را افزایش می دهد و از خطر مرگ و میر می کاهد. با معاینه و انجام ماموگرافی و تشخیص به موقع می توان تا میزان 3|1 از آمار مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در زنان 50 سال به بالا را کاهش داد. 66 – سرطان سینه چند نوع دارد ؟ کارسینو مای موضعی لوبولار ، کارسینو مای موضعی مجاری شیری ، کارسینو مای مجار ی منتشر ، کارسینوم لوبولار منتشر ، کارسینوم تو بو لا ر، کارسینوم کلوئید ، کارسینوم مدولاری و کارسینوم التهابی پستان از انواع سرطان پستان به شمار می آیند. بدیهی است کارسینوم موضعی لوبولار خود به خود سرطانی نمی شود ولی زنان مبتلا به آن در معرض خطر سرطان تهاجمی هستند.-  پس از ماستو کتومی ( برداشت کامل پستان ) می توان نمای ظاهری پستان را بهبود بخشید ؟با استفاده از جراحی ترمیمی و روشهای باز سازی پستان می توان زیبایی پستانها را تامین کرد.67     – برای آگاهی از وقوع متاستاز سرطان پستان چه باید کرد ؟با استفاه از رادیو گرافی ، سونو گرافی اسکن استخوان و سی تی اسکن وام – آر – آی و چند آزمایش خون می توان انتشار میکروسکپی یاخته های سرطانی را ردیابی کرد.68     – برای آرامش بیماری که مورد عمل ماستکتومی قرارگرفته چه باید کرد ؟     با بالا بردن آگاهی و درک حقیقت و این که بدو ن پستان نیز می توان زندگی کرد و دوست داشت و عشق ورزید می توان از اضطراب بیمار کاست . روحیۀ بالا ، ایمان واقعی ، ورزش و استفاده از تکنیک های یوگا و مدیتیشن اضطراب را کاهش می دهد و قدرت مبارزه را بالا می برد . 69     – ورزش یوگا و مدیتیشن در پیشگیری از سرطان نیز موثر است ؟شروع ورزش و مدیتیشن و یو گا از دورۀ نو جوانی و جوانی خطر سرطان پستان را کا هش می دهد. بدون تردید این سه عامل در همۀ موارد و همه زمان به تندرستی و آرامش کمک می کند.70     – آیا سیستم ایمنی بدن می تواند با سرطان مقابله کند؟دستگاه ایمنی بدن می تواند عامل خودی را از بیگانه باز شناسد و بر علیۀ ترکیبات خودی واکنش نامطلوب نشان ندهد . برخی از تومورها پادتن اختصاصی هستند و می توانند واکنشها ی ایمنی ایجاد کنند.71     – در این صورت ممکن است با اثر قدرت دفاعی بدن تومور تحلیل رود؟مطالعات نشان داده است در افرادی که سیستم ایمنی بدن آنها قدرتمند است با تحریک دستگاه ایمنی یاخته های سرطانی مورد هجوم سیستم دفاعی بدن قرار می گیرند و در موارد متعددی تومورها از بین می روند یا بسیار کوچک می شوند. 72     – چرا جهش سبب پیدایش سرطان می شود ؟

موارد جهش زا اطلا عات ژنتیک را تغییر می دهند . با ایجاد تغییر در رمز ژنتیک روند رشد طبیعی یاخته مختل می شود. اگر یاختۀ غیر طبیعی از کمند حلقۀ دفاعی بدن جان سالم به در برد و امکان کافی برای رشد و تکثیر داشته باشد سرطان ایجاد می شود .73     – زنان یائسه می توانند بدون استفاده از استروژن با عوارض یائسگی مبارزه کنند ؟برخی از خوراکیها ، مانند سویا و انواع کلم ، موادی دارند که با مصرف مستمر آنها می توان بسیاری از عوارض یائسگی را بر طرف کرد . 74     – سرطان جسم رحم در چه سنی شایعتر است ؟معمولا پس از دورۀ یائسگی و بیشتر در سن 60 تا 70 سالگی سرطان جسم رحم شایعتر است . 75     – آیا اختلا ل هورمونی سبب ایجاد سرطان آندومتر می شود ؟به نظر می رسد تجویز مقدار زیاد استروژن در مدت طولانی می تواند آندومتر را تحریک کند و بروز سرطان را در بیمارانی که استعدادخانوادگی دارند تسریع نماید . به همین دلیل کسانی که خیلی دیر یائسه می شوندو تحریک استروژنی در آنها به دراز ا می کشد بیشتر در معرض خطر هستند.  76     – زایمان در بروز سرطان جسم رحم نقشی دارد ؟زنانی که نزائیده اند در مقایسه با زنانی که زایمان داشته اند بشتر در معرض خطر قرار دارند. در واقع سرطان جسم رحم در زنان نزائیده سه برابر بیشتر شایع است . 77     – آیا سرطان آندومتر در زنان یائسه ایجاد خونریزی می کند ؟خونریزی زنان یائسه بیشتر مربوط به سرطان است . البته وجود اختلالهای دیگر نیز سبب خونریزی در زنان یائسه می شود. 78     – در جریان پیشرفت سرطان آندو متر رحم بزرگ می شود ؟اگر به دلیل انسداد دهانۀ رحم از تخلیۀ رحم جلوگیری شود رحم به طور پیشروند ه ای بزرگ می شود . 79     – چرا سرطان رحم ایجاد می شود ؟ممکن است با اثر استروژن و نیز استعداد خانوادگی و ایجاد جهش ژن در یک یا چند ناحیه از پوشش آندو متر سرطان ایجاد شود. همان طور که در جای دیگر اشاره شد تداخل عوامل خارجی و ژن ها در بروز سرطانها موثر است . 80     – سرطان پیشرفته رحم چه علایمی دارد ؟خونریزی غیر طبیعی اولین نشانۀ سرطان است . حدود 70 درصد از خونریزیها ی مستمر پس از یائسگی می تواند نشانۀ سرطان جسم رحم باشد . از این رو به همۀ زنان توصیه می شود با مشاهده خونریزی غیر طبیعی بلا فاصله به پزشک مراجعه کنند . 81     – مگر پیش از دوره یائسگی نیز خونریزی غیر طبیعی نشانۀ سرطان است ؟سرطان آندومتر درزنان غیر یائسه نیز هیپر منوره ایجاد می کند . البته این افزایش و تکّرر قاعدگی در بیشتر موارد بهدلایل دیگر صورت می گیرد . 82     – غیر از خونریزی در زنان یائسه نشانه های دیگری نیز وجود دارد ؟لکه بینی و ترشح رقیق مهبلی و بزرگی رحم و ترشح آبکی زرد یا قهوه ای رنگ نیز از نشانه های وجود سرطان آندومتر است . البته تشخیص بین لکه بینی ناشی از سرطان با لکه بینی ناشی از بیماریهی خوش خیم مشکل است . 83     – آیا سرطان نواحی دیگر می توانند آندو متر را مبتلا کنند ؟سرطانهای تخمدان ، پستان ، مثانه و روده می توانند به جسم رحم گسترش یابند .84     – درمان اصلی سرطان آندو متر چگونه انجام می شود ؟در بیشتر موارد برداشتن کامل رحم ، تخمدانها و لو له ها درمان اصلی به شمار می آید جراح با توجه به درجه و مرحلۀ پیشرفت تومور و سن بیمار و شرایط  بدنی او تصمیم لازم برای جراحی و پرتو درمانی را می گیرد و در صورت لزوم به شیمی درمانی نیز اقدام می کند. 85     – می توان از پیشرفت این بیماری پیشگیری کرد ؟معاینۀ منظم و مطالعه دوره ای لامهای مهبلی تشخیص زود رس بیماری راممکن می سازد و نمونه برداری و بررسیهای رادیولوژی برای تشخیص بیمار کمک می کند. 86     – آیا زنان جوان نیز به سرطان آندو متر گرفتار می شوند ؟در زنان 20 تا 50 سال سرطان آندومتر از شیوع بسیار کمی برخوردر است ، اما ممکن است زن جوانی نیز به سارکوم مبتلا شود .توصیه می شود زن جوان نیز با مشاهد ۀ خونریزی غیر طبیعی ، بزرگی شکم ، تکّرر ادرار ، ترشح مادۀ سفید رنگ از مهبل و احساس ناراحتی در لگن بلا فاصله به پزشک مراجعه کند . 87 – چرا سرطانها ریشۀ ژنیتکی دارند؟    درست است که سرطان ارثی نادر است ، اما همه سرطانهابا تغییر رمز ژنتیک ارتباط دارند.     اطلاعاتی که برا ی ساختن پروتئین ها لازم است بر روی ژن ها حمل می شوند. هر تغییری     که در اطلاعات ژن ها داده شود رشد طبیعی یاخته را مختل می کند. با اختلا ل در فر آیند رشد و     تکثیر ، یاختۀ طبیعی دگر گون می شود و یاختۀ سرطانی به سرعت تقسیم و تکثیر می گردد.88     – رتروویروس ها اطلاعات ژنتیک را تغییر می دهند؟رتروویروس ها ، یعنی ویروسهایی که RNA دار هستند و وارونه عمل می کنند ، DNA ساختگی خود را به DNA یاختۀ میزبان می چسبانند و با فریب دادن سیستم ایمنی بدن میزبان از عملکرد دفاعی آن در امان می مانند . در این صورت ژن های ویروس می توانند یاخته میزبان را وادار سازند که پروتئین ویروسی بسازد و رشد طبیعی مختل شود .89     – ژن های پیش تومور زا در سرطانی شدن یاخته نقش دارند ؟مواد سرطان زای خارجی ، مانند مواد شیمیایی ویا پرتو های یونیزان ، اطلاعات ژنتیکی را دگرگون می کنند و با آسیب دیدن پروتئینی که ژن آن را می سازد روند کار مختل می گردد . در این فرایند ممکن است مسیر پیش تومورزایی هموار شود و ژن های پیش تومورزا فعال گردند. ژن های پیش تومور زا خودشان سرطان زا نیستند اما با تغییر رمز ژنتیک و پروتئین سازی ممکن است در بروز سرطان موثر باشند. 90     – ژن های ضد تومورز امی توانند از بروز سرطان جلوگیری کنند؟در برخی از سرطانها که ارثی هستند و در دوران کودکی ایجاد می شوند ژن ضد تومور زایی ویا آلل آن وجود ندارد و یا یکی از آن دو آسیب دیده است . بنابراین اگر برخی از ژن ها وجود نداشته باشند نظارت بر رشد طبیعی یاخته مختل می گرددو اگر ژن های تومور زا فعال شوند خطر پیدایش سرطان مطرح می شوند91     – ایجاد جهش در ژن های ضد تومور نیز سبب سرطان می شود ؟این جهشها بیشتر سرطان زا هستند . در سرطان پستان ژن IBRCA1 احتمالا سرطان زاست . این ژن ضد تومور است اما با جهش زمینۀ پیدایش سرطان پستان را به وجود آورده است .92     – چرا زنان ژاپنی وقتی به امریکا می روند در معرض خطر سرطان پستان قرار می گیرند ؟شیوۀ زندگی و رژیم غذایی ژآپن و امریکا متفاوت است . احتمالا رژیم غذایی متداول در امریکا و استفادۀ بیشتر از چربیها و کمتر استفاده کردن از ماهی در رژیم غذایی عامل افزایش خطر می شود.

 

   94 - آیا لوله های فالو پ هم دچار سرطان می شوند ؟سرطان اولیۀ لوله های فالوپ بسیار نادر ولی خطرناک است . معمولا زنان یائسه که نزائیده اند ممکن است به آن مبتلا شوند. اما سرطان ثانویه لوله ها ، یعنی سرطان منتشر از آندو متر یا تخمدان شایعتر است .95- نشانه های سرطان لوله های فالوپ چیست ؟درد یا خونریزی شایعترین علامت هستند. درد ربع تحتانی شکم و درد پشت در ناحیۀ استخوان خاجی بیشتر مشاهده می شود .96- درمان سرطان لوله ها چگونه صورت می گیرد ؟برداشتن کامل رحم و لو له ها و تخمدانها و پر تو درمانی و شیمیوتراپی از اقدامات درمانی به شمار می آیند . 97 – کیست های تخمدان سرطانی می شوند ؟کیست های متعدد در تخمدان ایجاد می شوند. بسیاری از آنها کو چکند و نیاز ی به درمان ندارند . اندازۀ تعداد کمی از آنها بزرگ است و باید برداشته شوند. خیلی از کیست ها بزرگ نیز پس از چند  ماه تحلیل می روند و نیازی به جراحی ندارند. بنابراین بسیاری از کیست های تخمدان خوش خیم هستند. 98 – اگر تو مور بدخیم باشد چگونه درمان می شود ؟برداشتن کامل رحم ، لوله ها و تخمدانها از جمله اقدامات اساسی درمان است . البته ممکن است تومور بزرگ شده باشد و انتشار یافته باشد ، در این صورت ممکن است برداشت قسمتی از روده نیز ضروری باشد . 99 – سرطان تخمدان نیز مرحله بندی شده است ؟طبقه بندی بین المللی چهار مرحله از پیشرفت تومور سرطانی تخمدانها را مشخص کرده است . در مرحۀ اول رشد تومور محدود به تخمدانهاست ودر مرحلۀ چهارم رشد تومور شامل یک یا هر دو تخمدان با ا یجاد متاستاز به نقاط دیگر قابل توجه است . 100 – پیش آگهی سرطان تخمدان چگونه است ؟با آنکه تنها 15 تا 20 درصد سرطانهای اولیه دستگاه تناسلی زنان از تخمدانها ناشی می شود اما سرطان تخمدان در برخی کشورها سبب مرگ و میر بیشتر زنان می گردد. در یکی از بررسیهای آماری آمریکا نشان داده شده است که نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم 45 درصد بوده است درحالی که نرخ مرگ و میر سرطان تخمدان به 64 درصد بالغ گردیده است . 101 – آیا کیست ها ی فولیکولی تخمدان تومور سرطانی هستند؟بیشتر کیست های تخمدان از لحاظ بالینی اهمیتی ندارند، اندازۀ آنها کوچک است و معمولا نیاز به برداشتن ندارد . کیست های بزرگ نیز ممکن است در عرض چند ماه از بین بروند . کیست ها ی فولیکولی ، بدون درمان ، درمدت دو ماه فروکش می کنند . البته برخی از کیست ها ممکن ایت به علت بزرگ شدن مشکلاتی را به وجود آورند که باید برداشته شوند. بنابراین احتمال سرطانی شدن کیست های تخمدان بسیار کم است .102 – آیا ممکن است کیست های فولیکولی به مرور زمان تبدیل به تومور سرطانی شوند؟فرض بر این است که بیشتر کیست های فولیکولی  در طی حدود دو ماه فروکش می کنند و اصولا خیلی بزرگ نمی شوند . به عبارت دیگر اگر کیستی بیش از دو ماه باقی بماند و یا اینکه قطر آن از حدود 5 سانتی متر بزرگتر شود به احتمال زیادی آن کیست ، کیست فولیکولی نیست .103 – تومورهای بدخیم چه تفاوتهایی با تومورهای خوش خیم دارند؟برخلاف تومورهای بدخیم که کپسول احاطه کننده ندارند و می توانند متاستاز بدهند ، تومورهای خوش خیم درون کپسول قرار دارند و خیلی به آهستگی رشد می کنند . این تومورهابه بافتهای مجاور و نقاط دوردست تجاوز نمی کنند . ممکن است حجم آنها خیلی بزرگ شود ، امّا معمولا سبب تخریب شدید و انهدام ارگانیزم نمی شود در موارد کمی تومورهای خوش خیم ا عوارض خطر ناک همراه هستند که بیشتر به دلیل موقعیت خود ( مثلا در مغز یا نواحی حیاتی دیگر ) و یا به علل دیگر عوارض بالینی شدیدی ایجاد می کنند . تومورهای خوش خیم منتشر نمی شوند . و اگر به طور کامل همراه با کپسول آنها برداشته شوند عود نمی کنند . درمقابل ، تومورهای بدخیم رشد سربع و ناموزون دارند ، به بافتهای مجاور و نقاط دوردست حمله می کنند و منتشر می شوند ، پس از عمل عود می کنند ، برخلاف تومور های خوش خیم کاشکسی ایجاد می کنند و سبب مرگ می شوند . از نظر بافت شناسی نیز تومورهای خوش خیم با یاخته های طبیعی خاستگاه خود شبیه هستند و تقسیم سلولی آنها نیز طبیعی است ، اما شکل ظاهری تومورهای بدخیم با یاخته های طبیعی خاستگاه آنها متفاوت است و تقسیم یاخته ای آنها نیز طبیعی نیست .104 – آیا با استفاده از گویچه های سفید خون میتوان یاخته های سرطانی را نابود کرد ؟مطالعات متعددنشان داده است که عامل نکروز و لمفوتوکسین بر تومورها اثر می گذارند و  در مواردی یاخته های سرطانی را نابود می سازند. عامل نکروز و یاخته ها ی کشند ۀ طبیعی از یاخته های طبیعی در برابر ویروس حمایت می کنند و یاخته های همبند ر انیز تحریک می کنند . با انجام آزمایشهایی نشان داده شده است که می توان گویچه های سفید خون را به یاخته های نابوده کنندۀ سلّول های سرطانی تبدیل کرد . مطالعا موسسه ملی سرطان آمریکا نشان داده است که با خارج کردن گویچه های سفید خون و تحریک آنها با یک مادۀ فعال کنند ۀ سیستم ایمنی و تلقیح این یاخته ها همراه مقدار اضافی انترلوکین -2 به بدن، یاخته های سرطانی مورد هجوم سیستم ایمنی بدن قرار گرفته اند و در موارد متعددی تومورها از بین رفته اند . 105 – آیا مواد غذایی هم می توانند سیستم ایمنی بدن را بر علیه سرطان بسیج کنند ؟معرفی یک مادۀ غذایی به این صورت ممکن نیست اما پژوهشهای متعدد نشان داده است که برخی از مواد غذایی   می توانند با تولید آنزیم هایی سیستم ایمنی و دفاعی بدن را تحریک کنند و در نتیجه انترفرون بیشتری تولید  شود . انترفرون ، پروتئین مخصوص است که در ایجاد مقاومت طبیعی بدن در برابر بیماریهای ویروسی نقش مهمی دارد . هنگامی که گویچه های سفید تک یاختهای و درشت خوارها به نقاطی که ویروس تکثیر پیدا می کند مهاجرت کنند مادۀ انترفرون تولید می شود . با پیدایش لنفوسیت ها ی T, و B که یاخته های دفاعی بدن هستند و پس از انجام یک سلسله اعمال خاص از فعالیت همانند سازی ویروس جلوگیری می شود . به این ترتیب با رژیم غذایی مناسب و استفاده از غذاهایی که به تدر یج سیستم دفاعی بدن را تحریک کند می توان از پیدایش بسیاری از سرطانها پیشگیری کرد . توجه به این نکته که بیش از 3|1 سرطانها به نوع تغذیۀ اشخاص مربوط می شود اهمیت نوع رژیم غذایی در پیشگیری از سرطان بیشتر مشخص می گردد. در این زمینه توصیه می شود به کتاب " نگرشی تاز ه به نقش تغذیه در ایجاد سرطان و پیشگیری از آن " مراجعه فرمایند . 106 – چه موادی سیستم دفاعی بدن را تقویت می کنند ؟پیش از این اشاره شد که رادیکا ل های آزاد اتم مولکول هایی هستند که به وسیلۀ عواملی مانند سیگار ، عوامل محیطی ، مواد شیمیای ، پرتو فرابنفش و پر توهای اتمی در بدن ایجاد می شوند . این اتم ها شامل اتم هیدرو ژن ، اکسیژن و اکسید نیتریک می باشد . رادیکال های آزاد یاخته ها ی بدن را هدف قرار می دهند و به آنها حمله می کنند . بنابراین رادیکا ل های آزاد به یاخته های بدن آسیب می رسانند و آنها را تخریب می کنند . بسیاری از دانشمندان بر این باورند که رادیکال ها آزاد در سرطانی شدن یاخته ها موثرند و در بیماریهایی مانند روماتیسم ، کاتا راکت ، و آلزایمر نیز نقش دارند . بنابر این با مصرف مواد خوراکی ضد اکسید ان می توان عوارض خطر ناک رادیکال های آزاد راکاهش داد و از این را ه پیشگیری ازسرطان را ممکن ساخت . میوه ها و سبزیهای تازه با داشتن عوامل ضداکسید کنند ه می توانند  بدن را در برابر بیماریها حمایت کنند . از این رو استفاده از پنج نوبت میوه در روز توصیه شده است .107 – کدامیک از میوه ها و سبزیها بیشتر موثر است ؟گیاهانی که برگ سبز تیره دارند می توانندعمل سرطان زایی برخی ازمواد نیتروزامین ها وبنزوپیرن رامهارکند.ترکیبات نیتروامین ازعوامل قوی سرطان به شمارمیرود.بنزوپیرن میتواند به هنگام کباب کردن گوشت برروی اتش ذغال روی غذاجمع شودوسرطان معده ایجادکند.حال هرماده ای که بتواند ازتولید نیتروزامین ها جلوگیری کندویاانهاراخنثی کندعامل ضدسرطان شناخته می شود.سبزیهای بابرگهای سبزه تیره که بتاکاروتن دارندباخواص ضداکسیدکننده خودمی توانندازسرطان بویژه سرطان معده وروده جلوگیری کنند.کاروتنوئیدموجوددرسبزیهایی مانندکاهو یونجه اسفناج ودیگرسبزیهای بابرگهای سبزه تیره خواص ضدسرطانی داردویایددررژیم غذایی روزانه ازاین سبزیها استفاده شود.درواقع نانهای کامل لوبیا سویا انواع کالم کاهو هویج زردالووپرتقال نقش مهمی درپیشکیری ازسرطان دارند.108-ایاچای نیزخواص ضدسرطانی دارد؟چای دارای اسانس تئین تانن موادازته پکتین واملاح معدنی است.چای سبزمادهای به نام اپی گلوکاتچین گالات داردکه خواص ضدسرطانی نشان می دهد.مطالعات متعددنشان داده است که نوشیدن چهارتاپنج فنجان چای سبز احتمالا خطرعودسرطان پستان راکاهش می دهد.ماده اپی گلوکاتچین گالات که ازترکیبات پلی فنول است می توانندهمانندسازی ماده ژنتیک(dna)رامهارنمایدوازرشدیاخته های سرطانی جلوگیری کند.چای باعمل ضداکسیدکننده خودبارادیکال های ازادمبارزه می کندوازاین راه در پیشگیری ازسرطان موثرواقع می شود.چای سیاه نیزباداشتن ترکیبات فلاونوئید خواص ضداکسیدان داردومیتواندازرشدیاخته های سرطانی جلوگیری کند.109-ایامصرف سویاخطرپیدایش سرطان راکاهش می دهد؟پژوهشها نشان داده است که تاموکسسیفن می تواندازبرخی ازاثرهای استروژن رامتوقف کند.مصرف تاموکسیفن احتمال برگشت یاخته های سرطانی پستان راپس ازعمل جراحی کاهش می دهد.دانه های سویا مادهای داردکه ازلحاظ ساختمانی شبیه تاموکسیفن است ومی تواندگیرندهای استروژن رامهارکندوازبروزرشدیاخته های سرطانی پستان پیشگیری نماید.دردانه های سویا ماده موثری وجودداردکه می توانداز  تخریب پروتئینی توسط یاخته های سرطانی جلوگیری کند.110-مهمترین نشانه های سرطان که بایدموردتوجه باشد چیست؟معمولا هفت نشانه هشداردهنده رابایددرنظرداشت:1-پیدایش توده سفت درپستان یاترشح غیرطبیعی ازنوک پستان.2-ترشح یا خونریزی طبیعی.3-اختلال درکاردستگاه گوارش ماننداسهال یا یبوست مستمرودایم.4-سرفه مداوم طولانی شدن ناراحتی تنفسی وگرفتگی صدا.5-پیدایش زخمی که به اسانی التیام نیابد.6-پیدایش هرگونه تغییردرزگیل یاخالهای پوستی ومخاطهاکه بادرمانهای معمولی بهبود نیابد.7-اشکال دربلع غذا بی اشتهایی بدون دلیل کاهش وزن بدون دلیل.

.

سه شنبه 17 فروردین 1389  

 

12 ژوئن 2010  10:37:21

 

http://www.omidneyestanak.com/news.php?extend.245

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -