تبلیغات
تدبیرمنزل - ضربه مغزی
حضرت فاطمه(‌س) را می‌توان رب‌النوع تدبیر منزل دانست.

ضربه مغزی

شنبه 31 مرداد 1388 02:47 ب.ظ

انتخاب از : م. میلانی

 

در یک جشن خانوادگی خانمی پایش به سنگی خورد وبا بشقاب غذا در دستش به زمین خورد، علت زمین خوردنش کفش جدید ش بود که هنوز به آن عادت نکرده بود. دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و بر نیمکتی نشاندند و جویای حالش شدند.جواب داد حالش خوب است و ناراحتی ندارد. مهماندار بشقاب جدیدی باغذا به ایشان داد. خانم بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستان فامیلش گذراند وبسیارراضی به اتفاق همسرش به خانه برگشت. چندساعت بعدهمسرآن خانم به دوستانی که در آن جشن بودند تلفن کرد واطلاع داد که خانمش را به بیمارستان برده اند. آن خانم در ساعت 18 همانروز در بیمارستان فوت کرد و پزشكان علت مرگ را سکته مغزی تشخیص دادند.

 

A. V.C (Accident vasculaire cöébral)

 

چند لحظه از وقت خود را به مطالبی که در پی می آیند معطوف کنید، شایدروزی شما با چنین اتفاقی برخورد کنید و بتوانید زندگی شخصی را نجات دهید .

یک متخصص اعصاب (نرولوگ ) می گوید:بعد از یک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی رگی در ناحیه مغز شده ، اگر شخص ضربه دیده رادر زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان برسانندامکان بر طرف کردن حادثه و نجات شخص بسیارزیاد است. ولی همواره باید قادر به تشخیص حادثه بود و این عمل بسیار ساده است.

 پزشک متخصص می گوید مهمترین وظیفه ، تشخیص حادثه خون ریزی مغزی است و بعد از تشخیص و قبل از سه ساعت باید شخص را به پزشک  رساند. 

 متخصص می گوید یک شاهد حادثه با آشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند با سه سئوال ساده از مریض به سهولت او را نجات دهد.اگر در آن جشن یک نفر سئوالهای زیر را از آن خانم پرسیده بود حتما" آن خانم جوان اکنون زنده بود.


1 ــ از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید به خندد. 

2 ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید دو دستش را بالا نگه دارد. 

3 ــ از بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند. مثلا"

بگوید خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد. 

اگر بیمار یا شخص ضربه مغزی خورده قادر به انجام یکی از این کارها نباشد باید فوری اورژانس را خبر کرده و بیمار را به بیمارستان منتقل کرده و به مسئول مربوطه عدم اجرای یک یا چند اعمال فوق را اطلاع داده تا ایشان پزشک را در جریان گذارد. 

یک متخصص قلب و یا اعصاب می گوید اگر کسی این پیغام را دریافت کند و حداقل آنرا برای ده نفر دیگر ارسال دارد،مطمئن باشد که در زندگی اش جان یک یا چند فرد را نجات داده است.

توجه کنید، تعداد افرادی که این روزها با اینترنت کار میکنند در دنیا چقدر است و اگر ده نفر به ده نفر دیگر این پیغام را ایمیل و ارسال دارند،تعداد افراد آشنا با این سئوالها به صورت تابع نمایی در کمتر از یک ماه به میلیونها نفر خواهد رسید.

 

 

بخش بهداشت : مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -