تبلیغات
تدبیرمنزل - تدبیرمنزل
حضرت فاطمه(‌س) را می‌توان رب‌النوع تدبیر منزل دانست.

تدبیرمنزل

دوشنبه 29 مهر 1387 01:38 ق.ظ

انتخاب از : م. میلانی
نقش خانواده ـ به ویژه مادر ـ در شكل گیری شخصیت فرزندان بسیار مهم و حساس است؛ و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران به شایستگی و با آموزش صحیح، تربیت شوند؛ كار معلمان آنان در مدرسه نیز آسان تر خواهد بود. بخش عمده ی تربیت در خانه و خانواده صورت می گیرد و ستون های اصلی شخصیت هركس در این جا پایه ریزی می شود. آرمان و ایده آل آن است كه جوان خوب تربیت شده ای با خوب تربیت شده ی دیگری ـ از جنس مخالف ـ ازدواج كند و این دو در درجه ی نخست خانواده ی خوبی تشكیل دهند و فرزندان خوبی به بار آورند و در درجه ی بعد به اصلاح اجتماع بپردازند.

حكما، خودسازی را <اخلاق>، صالح سازی خانواده را <تدبیر منزل> و اصلاح اجتماع را <سیاست مدن> نامیده اند. با این بیان؛ می توان گفت كه خانواده حلقه ی اصلی است كه فرد و جامعه را به هم ارتباط می دهد و سلامت و سعادت هم فرد و هم جامعه را تأمین می نماید؛ و از این جا می توان به اهمیت ویژه و نقش محوری آن در اصلاح و سداد كلی جامعه پی برد. آنچه در كارآیی خانواده برای تأمین آنچه دست آفرینش بر عهده آن گذاشته است، نقش اساسی دارد و از قانون نیز به مراتب مؤثرتر است؛ محبت و عشق و احترام اعضای خانواده به یكدیگر و تعهد و ایمان و انضباط آنان است. خانواده ای كه این اصول در آن نباشد، فرزندشان آماده ی دریافت تربیت از بیرون خانه نیز نخواهد بود و مشكلاتی كه امروز دامن گیر جوامع بشری شده است رو به فزونی خواهد گذاشت.

حضرت امام خمینی(ره) همواره ملت اسلام را به ساختن خانواده ی صالح و سالم سفارش می فرمود و با جملاتی شیوا و دل نشین جوانان را به گزینش همسر خوب و شایسته تشویق می كرد.

اول خرداد 87 یازدهمین همایش بزرگ داشت حكیم متأله ملاصدرای شیرازی(ره) برگزار شد. موضوع اصلی این همایش <حكمت متعالیه و تدبیر خانواده> بود. برگزاری چنین همایشی هرچند در نظام مقدس جمهوری اسلامی دیر هنگام است، اما در سال شكوفایی، آغازی میمون خواهد بود تا محققان و نویسندگان همت خود را در این راستا انسجام بخشند و به حفظ و سلامت روحی روانی خانواده در جامعه ی فضیلت محور اسلامی دست كم به اندازه ی چاره اندیشی های رفاهی و اقتصادی و سیاسی اهمیت دهند، چرا كه شكوفایی اجتماع در عرصه های مختلف، مدیون شكوفایی كانون اجتماع كه همانا خانواده است، می باشد.

چنانچه مبادی ورودی به اجتماع، سالم و صالح نباشد؛ حضور افراد در اجتماع آسیب پذیر و شكننده خواهد بود. اهمیت دین به مبانی اصولی اخلاق خانواده براساس حكمت متعالیه و برای نیل به اهداف متعالیه است؛ و از همین رو تدبیر امور منزل همواره از جمله موضوعات پژوهشی و علمی حكمای اسلامی بوده است.

هر جامعه ای كه اعتدال خانواده هایش از كف ربوده شود؛ به انحطاط و افراط و تفریط در ابعاد مختلف كشیده می شود. فراهم سازی نان و آب و سوخت و انرژی و بهداشت و درمان و روابط بین الملل و ... تنها وظیفه ی یك دولت شایسته نیست، بلكه چنانچه همه ی آن ها تأمین شود، اما اجتماع از هسته ی مركزی محكم و سالم برخودار نباشد، رشد نخواهد كرد؛ و این ـ دست كم ـ همانند میوه ی خوش آب و رنگی خواهد شد كه فاقد هسته ی سالم باشد و چنین هسته ای پیداست كه منشأ نهالی دیگر نخواهد شد.

اگر بنا باشد كه گستردگی امور اجتماعی و اهتمام به طول و عرض آن، محیط خانواده را دچار گسل و گسست نماید، و پدر و مادر، هر یك برای برآوردن آب و نان بیشتر به خانه، منزل را رها كنند و چشم انداز آینده میان مدت و دراز مدت، چارچوب اصلی برنامه آنان نباشد؛ پیداست كه جامعه چه صدمه ای می بیند و هویت اصلی خود را چگونه از دست می دهد!

امروز كه تدبیر امور و سیاست گذاری جوامع را ماشین تعیین می كند؛ جامعه اسلامی ما بیش از گذشته نیازمند هوشیاری و فراست و كیاست راهنمایان جامعه است. این موضوع چنان در اولویت است كه برنامه ریزان و مدیران دل سوز و متعهد كشور پیش و بیش از هر مسأله ای باید بدان بپردازند.

امید است كه جامعه اسلامی ما در ظل سیره ی علمی و عملی معصومین(ع) حیات طیبه را برای عالم بشریت الگوسازی نماید.                                                  <نامه ی جامعه>

http://jz.ac.ir/web/sections/mag/46/01-46.htm
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 29 مهر 1387 02:51 ق.ظ